Phố Đồ sưu tập
   Diễn đàn       Phường hội   
 Chọn danh mục con
Phường Hội chính thức
Phường Hội tôi đang tham gia
Đang chờ duyệt
 Hướng dẫn
Mỗi phường hội là một tập thể các thành viên có cùng chung mối quan tâm về một lĩnh vực cụ thể bên trong từng phố.

Chỉ thành viên trong phường hội mới có thể đăng tin trong phường hội.

Nếu chưa là thành viên của phường hội thì bạn chỉ có thể đăng tin nhắn trong trang "Nhà chúng tôi".

Phường hội mới được tạo sẽ nằm trong danh sách "Đang chờ duyệt". Quản trị và quản lý Phố sẽ duyệt để Phường hội trở thành chính thức.

Hình ảnh Phường hội
Thành lập bởi Quang Chính   (46 ) | Số thành viên: 24 | Từ ngày: 16/04/2012
Mời các bác tham gia hội nhóm. Mong các bác nhiệt tình-gắn bó-tôn trọng các thành viên trọng hội.
Thành lập bởi Phố Xưa   (2 ) | Số thành viên: 2 | Từ ngày: 10/12/2010
Giao lưu, mua bán trao đổi các loại gỗ, tượng, đá bán quý và vật phẩm phong thủy
Thành lập bởi Phúc như Đông Hải...   (79 ) | Số thành viên: 39 | Từ ngày: 06/12/2010
Chuyên sưu tầm về đồ nanh, vuốt( móng), sừng cũ và mới.
Trang:    Trước  1   Sau   
Danh mục này được quản lý bởi các bạn: Thanh Sang,