Phố Xe Máy Xưa và Nay
   Diễn đàn       Phường hội   
 Chọn danh mục con
Phường Hội chính thức
Phường Hội tôi đang tham gia
Đang chờ duyệt
 Hướng dẫn
Mỗi phường hội là một tập thể các thành viên có cùng chung mối quan tâm về một lĩnh vực cụ thể bên trong từng phố.

Chỉ thành viên trong phường hội mới có thể đăng tin trong phường hội.

Nếu chưa là thành viên của phường hội thì bạn chỉ có thể đăng tin nhắn trong trang "Nhà chúng tôi".

Phường hội mới được tạo sẽ nằm trong danh sách "Đang chờ duyệt". Quản trị và quản lý Phố sẽ duyệt để Phường hội trở thành chính thức.

Hình ảnh Phường hội
Thành lập bởi CDLover   (157 ) | Số thành viên: 78 | Từ ngày: 13/07/2011
Một nơi chốn để anh chị em chúng ta cùng nhau góp tay làm từ-thiện cho những mảnh đời bất hạnh
Thành lập bởi BAY   (30 ) | Số thành viên: 8 | Từ ngày: 08/07/2011
Nơi hướng dẫn, tư vấn, trao đổi thảo luận về kỹ thuật chơi xe, khoa học thường thức ức
Thành lập bởi PhongMobile™   (34 ) | Số thành viên: 23 | Từ ngày: 15/12/2010
Hội Những Người Yêu Nét Cổ điển - Nơi Thời Gian Lắng Động
Thành lập bởi NTB-1967   (147 ) | Số thành viên: 25 | Từ ngày: 08/12/2010
Xin mời các bạn mê mô-tô phân khối lớn...
Trang:    Trước  1   Sau   
Danh mục này được quản lý bởi các bạn: gaumup, Thanh Sang,