Thành viên khác nhận xét NGUYỄN TUẤN SƠN
Điểm uy tín: 1
Chú ý: Nếu bạn đánh giá nhiều lần cho một người, chỉ có lần đánh giá cuối cùng là được tính.
Tổng số đánh giá: 1
 Đánh giá tốt: 1
 Đánh giá bình thường: 0
 Đánh giá không tốt: 0
STT Nội dung Người nhận xét Lúc
1 Tặng bạn 1* Uy tín Zippo 172 Tây Sơn  (4 )
15:41 09/11/2013
Trang:    Trước  1   Sau   
Mã số thành viên: 43255
Tham gia từ: 02/10/2009
Điện thoại: 0925.828.626
Địa chỉ: hà nội
Tỉnh thành: Hà Nội