Thành viên khác nhận xét truongphucduy
Điểm uy tín: 1
Chú ý: Nếu bạn đánh giá nhiều lần cho một người, chỉ có lần đánh giá cuối cùng là được tính.
Tổng số đánh giá: 1
 Đánh giá tốt: 1
 Đánh giá bình thường: 0
 Đánh giá không tốt: 0
STT Nội dung Người nhận xét Lúc
1 chúc anh sức khỏe và may mắn. thân. D. Định Dâu tây ®  (325 )
21:36 04/12/2009
Trang:    Trước  1   Sau   
Mã số thành viên: 43626
Tham gia từ: 19/10/2009
Điện thoại: 0937002939
Địa chỉ: Tay Ninh
Tỉnh thành: Tây Ninh