Thành viên khác nhận xét Nguyen Long
Điểm uy tín: 2
Chú ý: Nếu bạn đánh giá nhiều lần cho một người, chỉ có lần đánh giá cuối cùng là được tính.
Tổng số đánh giá: 2
 Đánh giá tốt: 2
 Đánh giá bình thường: 0
 Đánh giá không tốt: 0
STT Nội dung Người nhận xét Lúc
1 bác nhận xét tranh tam Thánh của ban Hoàng rất đồng ý em! NGUYEN TOAN THANG  (5 )
16:25 20/04/2011
2 kinh bác 01* NGHÊU-THUẤN   (53 )
15:50 18/04/2011
Trang:    Trước  1   Sau   
Mã số thành viên: 57816
Tham gia từ: 01/03/2011
Điện thoại: 0945081081
Địa chỉ: Hoang Hoa Tham - Ba Dinh
Tỉnh thành: Hà Nội