Thành viên khác nhận xét NGUYỄN TUẤN TÚ
Điểm uy tín: 1
Chú ý: Nếu bạn đánh giá nhiều lần cho một người, chỉ có lần đánh giá cuối cùng là được tính.
Tổng số đánh giá: 1
 Đánh giá tốt: 1
 Đánh giá bình thường: 0
 Đánh giá không tốt: 0
STT Nội dung Người nhận xét Lúc
1 ĐÃ GIAO LƯU THÀNH CÔNG, TẶNG 1 SAO CHO NGƯỜI BẠN MỚI nnnghia  (68 )
11:18 14/03/2012
Trang:    Trước  1   Sau   
SO TAI KHOAN: VIB BANK : 008704060003995
Mã số thành viên: 59129
Tham gia từ: 23/03/2011
Điện thoại: 01228375484
Địa chỉ: 139 hàng bạc/hanoi
Tỉnh thành: Hà Nội