Thành viên khác nhận xét caophong
Điểm uy tín: 0
Chú ý: Nếu bạn đánh giá nhiều lần cho một người, chỉ có lần đánh giá cuối cùng là được tính.
Tổng số đánh giá: 0
 Đánh giá tốt: 0
 Đánh giá bình thường: 0
 Đánh giá không tốt: 0
STT Nội dung Người nhận xét Lúc
caophong (0 )
Mã số thành viên: 72734
Tham gia từ: 16/10/2011
Điện thoại: 0913629060
Địa chỉ: 209\thích quảng đức\bd
Tỉnh thành: Bình Dương