Thành viên khác nhận xét Khang PGas
Điểm uy tín: 0
Chú ý: Nếu bạn đánh giá nhiều lần cho một người, chỉ có lần đánh giá cuối cùng là được tính.
Tổng số đánh giá: 0
 Đánh giá tốt: 0
 Đánh giá bình thường: 0
 Đánh giá không tốt: 0
STT Nội dung Người nhận xét Lúc
Mã số thành viên: 72932
Tham gia từ: 19/10/2011
Điện thoại: 0913707625
Địa chỉ: 110 CMT8, Q.NK, Tp Cần Thơ
Tỉnh thành: Cần Thơ