Thành viên khác nhận xét nguyễn trung dũng
Điểm uy tín: 1
Chú ý: Nếu bạn đánh giá nhiều lần cho một người, chỉ có lần đánh giá cuối cùng là được tính.
Tổng số đánh giá: 1
 Đánh giá tốt: 1
 Đánh giá bình thường: 0
 Đánh giá không tốt: 0
STT Nội dung Người nhận xét Lúc
1 tặng em 1* ĐQA  (59 )
09:24 16/02/2012
Trang:    Trước  1   Sau   
Mã số thành viên: 75069
Tham gia từ: 20/11/2011
Điện thoại: 0986653333`
Địa chỉ: HBT
Tỉnh thành: Hà Nội