Email
Mật khẩu
Đăng ký  Quên mật khẩu? 
Bạn chưa quen giao diện mới? Trở về giao diện cũ »
lê my nhận xét thành viên khác
STT Nội dung Nhận xét thành viên Lúc
331 Nhân Đại lễ Thăng Long 1000 năm tuổi10/10/2010 , em xin kính chúc Bác và gia đình an khang thịnh vượng . Kính Phan Thanh Long  (46 )
13:07 10/10/2010
332 Nhân Đại lễ Thăng Long 1000 năm tuổi10/10/2010 , em xin kính chúc Bác và gia đình an khang thịnh vượng . Kính A Tủn... Tủn tủn tủn  (24 )
13:06 10/10/2010
333 Nhân Đại lễ Thăng Long 1000 năm tuổi10/10/2010 , em xin kính chúc Bác và gia đình an khang thịnh vượng . Kính Ngoc Sang  (51 )
13:03 10/10/2010
334 Nhân Đại lễ Thăng Long 1000 năm tuổi10/10/2010 , em xin kính chúc Bác và gia đình an khang thịnh vượng . Kính Kollbill  (32 )
12:59 10/10/2010
335 Nhân Đại lễ Thăng Long 1000 năm tuổi10/10/2010 , em xin kính chúc Bác và gia đình an khang thịnh vượng . Kính Vũ Minh Hiếu  (16 )
12:58 10/10/2010
336 Nhân Đại lễ Thăng Long 1000 năm tuổi10/10/2010 , em xin kính chúc Bác và gia đình an khang thịnh vượng . Kính cao nguyên  (10 )
12:56 10/10/2010
337 Nhân Đại lễ Thăng Long 1000 năm tuổi10/10/2010 , em xin kính chúc Bác và gia đình an khang thịnh vượng . Kính Pham Tuan Ha  (145 )
12:52 10/10/2010
338 Nhân Đại lễ Thăng Long 1000 năm tuổi10/10/2010 , em xin kính chúc Bác và gia đình an khang thịnh vượng . Kính QuangMinh  (3 )
12:51 10/10/2010
339 Nhân Đại lễ Thăng Long 1000 năm tuổi10/10/2010 , em xin kính chúc Bác và gia đình an khang thịnh vượng . Kính TRIỆU THANH SƠN  (59 )
12:48 10/10/2010
340 Nhân Đại lễ Thăng Long 1000 năm tuổi10/10/2010 , em xin kính chúc Bác và gia đình an khang thịnh vượng . Kính CONG MINH _TH  (13 )
12:47 10/10/2010
341 Nhân Đại lễ Thăng Long 1000 năm tuổi10/10/2010 , em xin kính chúc Bác và gia đình an khang thịnh vượng . Kính Bùi Đức Khánh  (103 )
12:45 10/10/2010
342 Nhân Đại lễ Thăng Long 1000 năm tuổi10/10/2010 , em xin kính chúc Bác và gia đình an khang thịnh vượng . Kính Lúa Vàng 9999  (19 )
12:43 10/10/2010
343 Nhân Đại lễ Thăng Long 1000 năm tuổi10/10/2010 , em xin kính chúc Bác và gia đình an khang thịnh vượng . Kính Cảnh Vỹ  (24 )
12:43 10/10/2010
344 Nhân Đại lễ Thăng Long 1000 năm tuổi10/10/2010 , em xin kính chúc Bác và gia đình an khang thịnh vượng . Kính Mr. Quan  (151 )
12:42 10/10/2010
345 Nhân Đại lễ Thăng Long 1000 năm tuổi10/10/2010 , em xin kính chúc Bác và gia đình an khang thịnh vượng . Kính Hải Đăng  (35 )
12:40 10/10/2010
346 Nhân Đại lễ Thăng Long 1000 năm tuổi10/10/2010 , em xin kính chúc Bác và gia đình an khang thịnh vượng . Kính Kts. TRUNG NGUYÊN  (164 )
12:39 10/10/2010
347 Nhân Đại lễ Thăng Long 1000 năm tuổi10/10/2010 , em xin kính chúc Bác và gia đình an khang thịnh vượng . Kính 3 Két - Tantalimedo   (92 )
12:33 10/10/2010
348 Nhân Đại lễ Thăng Long 1000 năm tuổi10/10/2010 , em xin kính chúc Bác và gia đình an khang thịnh vượng . Kính LHN  (4 )
12:33 10/10/2010
349 Nhân Đại lễ Thăng Long 1000 năm tuổi10/10/2010 , em xin kính chúc Bác và gia đình an khang thịnh vượng . Kính NGHÊU-THUẤN   (53 )
12:28 10/10/2010
350 Nhân Đại lễ Thăng Long 1000 năm tuổi10/10/2010 , em xin kính chúc Bác và gia đình an khang thịnh vượng . Kính Châu  (3 )
12:27 10/10/2010
351 Nhân Đại lễ Thăng Long 1000 năm tuổi10/10/2010 , em xin kính chúc Bác và gia đình an khang thịnh vượng . Kính SH Long Sms   (22 )
12:23 10/10/2010
352 Nhân Đại lễ Thăng Long 1000 năm tuổi10/10/2010 , em xin kính chúc Bác và gia đình an khang thịnh vượng . Kính Nguyễn Văn Nghĩa  (3 )
12:22 10/10/2010
353 Nhân Đại lễ Thăng Long 1000 năm tuổi10/10/2010 , em xin kính chúc Bác và gia đình an khang thịnh vượng . Kính thaplt  (75 )
12:17 10/10/2010
354 Nhân Đại lễ Thăng Long 1000 năm tuổi10/10/2010 , em xin kính chúc Bác và gia đình an khang thịnh vượng . Kính levinh (nike_tn)  (34 )
12:16 10/10/2010
355 Nhân Đại lễ Thăng Long 1000 năm tuổi10/10/2010 , em xin kính chúc Bác và gia đình an khang thịnh vượng . Kính lephuoc  (59 )
12:14 10/10/2010
356 kính bác Nhân Đại lễ Thăng Long 1000 năm tuổi10/10/2010 , em xin kính chúc Bác và gia đình an khang thịnh vượng . Kính darkxt  (3 )
12:09 10/10/2010
357 Kính bác Dung Nhân Đại lễ Thăng Long 1000 năm tuổi10/10/2010 , em xin kính chúc Bác và gia đình an khang thịnh vượng . Kính DungNA  (3 )
12:06 10/10/2010
358 Kính bác Anh Nhân Đại lễ Thăng Long 1000 năm tuổi10/10/2010 , em xin kính chúc Bác và gia đình an khang thịnh vượng . Kính Đỗ Thế Anh  (115 )
12:04 10/10/2010
359 Kính bác Bao Nhân Đại lễ Thăng Long 1000 năm tuổi10/10/2010 , em xin kính chúc Bác và gia đình an khang thịnh vượng . Kính NTB-1967  (190 )
12:03 10/10/2010
360 Kính bác mr.THỨC Nhân Đại lễ Thăng Long 1000 năm tuổi10/10/2010 , em xin kính chúc Bác và gia đình an khang thịnh vượng . Kính mr.THỨC  (54 )
11:57 10/10/2010
Trang:    Trước   7   8   9   10   11   12   13   Sau   
lê my (90 )
Mã số thành viên: 48863
Tham gia từ: 27/06/2010
Điện thoại: chưa dùng
Địa chỉ: VN
Tỉnh thành: Hà Nội