Bạn đang xem các đánh giá dành cho bản tin HGP. Natural BLACK PEARL. Ngọc Trai Đen Thiên Nhiên.
Thống kê
Điểm ưa thích: 10
 Đánh giá bản tin này
Chú ý: bạn có thể đánh giá nhiều lần cho một bản tin, nhưng chỉ có lần đánh giá cuối cùng là được tính.
Tổng số đánh giá: 9
 Đánh giá tốt: 9
 Đánh giá bình thường: 0
 Đánh giá không tốt: 0
Danh sách đánh giá
Nội dung Người nhận xét Ngày
Cảm ơn bác đã đăng tin khanhmilan  (1 )
00:36 11/05/2013
Cảm ơn bác đã đăng tin Vàng Bạc Đá Quý Bảo Trân Châu HG.  (2 )
18:03 18/02/2013
Cảm ơn bác đã đăng tin Bùi Mạnh Viễn  (10 )
13:25 24/01/2013
Cảm ơn bác đã đăng tin Nguyễn Cẩm Thuý  (2 )
22:34 20/09/2011
Cảm ơn bác đã đăng tin Thanh Tuấn  (1 )
08:01 20/09/2011
Cảm ơn bác đã đăng tin trần minh khoa  (5 )
21:22 09/08/2011
Cảm ơn bác đã đăng tin Trần Hoàng Quân   (5 )
08:37 09/08/2011
Cảm ơn bác đã đăng tin luong minh hai  (10 )
00:36 09/08/2011
Cảm ơn bác đã đăng tin bui chau hai dang  (1 )
10:32 08/08/2011
Trang:    Trước  1   Sau