Bạn đang xem các đánh giá dành cho bản tin
Thống kê
Điểm ưa thích:
 Đánh giá bản tin này
Chú ý: bạn có thể đánh giá nhiều lần cho một bản tin, nhưng chỉ có lần đánh giá cuối cùng là được tính.
Tổng số đánh giá: 3
 Đánh giá tốt: 3
 Đánh giá bình thường: 0
 Đánh giá không tốt: 0
Danh sách đánh giá
Nội dung Người nhận xét Ngày
Cảm ơn bác đã đăng tin Nguyễn Tùng Sang   (0 )
23:30 27/11/2011
vì 1 sân chơi cho ae Phố Xe FC Huỳnh Long  (16 )
16:31 17/11/2011
Cảm ơn anh Toàn đã vì anh em đội bóng gaumup  (83 )
08:14 07/10/2011
Trang:    Trước  1   Sau