Thông tin của Bùi Đức Khánh
Họ tên:
Bùi Đức Khánh
Mã số thành viên (ID):
46094
Tham gia từ:
21/02/2010
Điện thoại:
01238655788
Địa chỉ:
Ninh Bình
Tỉnh thành:
Ninh Bình


Tự giới thiệu:
Bùi Đức Khánh cửa hàng vàng bạc phố Lưu Phương , Kim Sơn , Ninh Bình , TK : 3309 205 029 266 ngân hàng Nông Nghiệp chi nhánh huyện Kim Sơn , Ninh Bình.
Bùi Đức Khánh TK : 3309 205 029 266 ngân hàng nông nghiệp chi nhánh Kim Sơn ,Ninh Binh . .. địa chỉ : Bùi Đức Khánh cửa hàng vàng bạc phố Lưu Phương,Kim Sơn,Ninh Bình.
Mã số thành viên: 46094
Tham gia từ: 21/02/2010
Điện thoại: 01238655788
Địa chỉ: Ninh Bình
Tỉnh thành: Ninh Bình