Chỉ có chủ tài khoản mới có thể xem được danh sách phản hồi của bản thân.
Bùi Đức Khánh TK : 3309 205 029 266 ngân hàng nông nghiệp chi nhánh Kim Sơn ,Ninh Binh . .. địa chỉ : Bùi Đức Khánh cửa hàng vàng bạc phố Lưu Phương,Kim Sơn,Ninh Bình.
Mã số thành viên: 46094
Tham gia từ: 21/02/2010
Điện thoại: 01238655788
Địa chỉ: Ninh Bình
Tỉnh thành: Ninh Bình