Thông tin của HỒNG VÂN
Họ tên:
HỒNG VÂN
Mã số thành viên (ID):
46799
Tham gia từ:
27/03/2010
Điện thoại:
0907208267
Địa chỉ:
Quận 3 -TP : HCM
Tỉnh thành:
Tp. Hồ Chí Minh


Tự giới thiệu:
Muốn biết phải hỏi-Muốn giỏi phải học
Mã số thành viên: 46799
Tham gia từ: 27/03/2010
Điện thoại: 0907208267
Địa chỉ: Quận 3 -TP : HCM
Tỉnh thành: Tp. Hồ Chí Minh