Thành viên khác nhận xét Trần Viết Minh
Điểm uy tín: 4
Chú ý: Nếu bạn đánh giá nhiều lần cho một người, chỉ có lần đánh giá cuối cùng là được tính.
Tổng số đánh giá: 6
 Đánh giá tốt: 4
 Đánh giá bình thường: 2
 Đánh giá không tốt: 0
STT Nội dung Người nhận xét Lúc
1 Mình tặng bác sao may mắn nhé BOY sg  (26 )
08:53 26/11/2013
2 Uy tín và trách nhiệm. Hoàng Vân  (22 )
18:45 06/02/2013
3 Bác Minh rất Uy tín và Nhiệt tình . Tặng Bác 1 sao Uy tín . Trần quốc Tuấn  (38 )
19:57 04/12/2012
4 Bác giao lưu rất uy tín..!.NTB1967 NTB-1967  (147 )
17:45 12/10/2012
5 Cho xin lít casette de dat mua.
Phạm Nguyễn Thế Thành  (4 )
16:30 31/12/2011
6 tặng bạn 1 ly caphe... Mr Phạm Hùng  (86 )
20:49 01/01/2011
Trang:    Trước  1   Sau   
CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VÀ SỰ THỎA MÃN KHÁCH HÀNG
Mã số thành viên: 51132
Tham gia từ: 08/09/2010
Điện thoại: 0905 113 196
Địa chỉ: 21 Lê Duẩn - Đà Nẵng
Tỉnh thành: Đà Nẵng