Thành viên đã xác thực (47)
Nguyễn Văn Tú (59 )
Chuyên hàng zippo - kính cổ - đồng hồ cổ - nhẫn mỹ 113 Quang Trung - Hà Đông Hà Nội
Thông tin cá nhân
Tin đã đăng
Điểm uy tín
Điểm xác thực
Mã số thành viên: 133837
Tham gia từ: 04/11/2013
Điện thoại: 0949230989
Địa chỉ: 113 Quang Trung - Hà Đông
Tỉnh thành: Hà Nội

Bạn hàng xóm (23)