Thành viên đã xác thực (0)
Phạm Hiền (0 )
Thông tin cá nhân
Tin đã đăng
Điểm uy tín
Điểm xác thực
Mã số thành viên: 161995
Tham gia từ: 19/08/2014
Điện thoại: 0969756851
Địa chỉ: 209,trung kính, yên hòa, cầu giấy
Tỉnh thành: Hà Nội

Bạn hàng xóm (0)