Thành viên đã xác thực (16)
thảo (23 )
Có nhận hình thức COD (thu tiền sau khi nhận được hàng)
Thông tin cá nhân
Tin đã đăng
Điểm uy tín
Điểm xác thực
Mã số thành viên: 178854
Tham gia từ: 24/01/2015
Điện thoại: 0939342502
Địa chỉ: AN GIANG
Tỉnh thành: An Giang

Bạn hàng xóm (61)