Thành viên đã xác thực (1)
Đặng Phương (0 )
Thông tin cá nhân
Tin đã đăng
Điểm uy tín
Điểm xác thực
Mã số thành viên: 208779
Tham gia từ: 24/09/2015
Điện thoại: 0908848518
Địa chỉ: 43/5B Phan văn Hớn, Q.12
Tỉnh thành: Tp. Hồ Chí Minh

Bạn hàng xóm (0)