Thành viên đã xác thực (2)
Vũ Quang Huy (4 )
Thà ế chứ không hạ thấp tiêu chuẩn của mình.
Thông tin cá nhân
Tin đã đăng
Điểm uy tín
Điểm xác thực
Mã số thành viên: 230027
Tham gia từ: 10/03/2016
Điện thoại: 01217111527
Địa chỉ: Quận Tân Phú
Tỉnh thành: Tp. Hồ Chí Minh

Bạn hàng xóm (6)