Thành viên đã xác thực (6)
phan van hai (20 )
Nhật tân- nhật nhật tân. P.V.HAI (03.1961)
Thông tin cá nhân
Tin đã đăng
Điểm uy tín
Điểm xác thực
Mã số thành viên: 276804
Tham gia từ: 13/11/2016
Điện thoại: 0903552680
Địa chỉ: khu tái định cư Tân Tạo
Tỉnh thành: Tp. Hồ Chí Minh

Bạn hàng xóm (15)