Thành viên đã xác thực (0)
Nguyen Hoang Nguyen (4 )
Thông tin cá nhân
Tin đã đăng
Điểm uy tín
Điểm xác thực
Mã số thành viên: 306739
Tham gia từ: 29/09/2017
Điện thoại: 0978230423
Địa chỉ: cư xá Bắc Hải, TPHCM
Tỉnh thành: Tp. Hồ Chí Minh

Bạn hàng xóm (1)