Thành viên đã xác thực (0)
Nguyễn Đình Khánh (0 )
Thông tin cá nhân
Tin đã đăng
Điểm uy tín
Điểm xác thực
Mã số thành viên: 317625
Tham gia từ: 04/04/2018
Điện thoại: 01634328843
Địa chỉ: số 2 đường Kim Giang, phường Kim Giang,quận Thanh xuân,thành phố Hà Nội
Tỉnh thành: Hà Nội

Bạn hàng xóm (0)