Thành viên đã xác thực (15)
Nguyen thang-SĐ (7 )
Biết đâu là nợ là duyên, Trời sinh vi vật chi miền thế gian
Thông tin cá nhân
Tin đã đăng
Điểm uy tín
Điểm xác thực
Mã số thành viên: 56123
Tham gia từ: 12/01/2011
Điện thoại: 0936071914
Địa chỉ: haiduong
Tỉnh thành: Hải Dương

Bạn hàng xóm (11)