Thành viên đã xác thực (20)
SGN (43 )
No pain, No gain!

Thông tin cá nhân

Tin đã đăng

Điểm uy tín

Điểm xác thực

Mã số thành viên: 90420
Tham gia từ: 01/08/2012
Điện thoại: 0938030098
Địa chỉ: Sunny Saigon
Tỉnh thành: Tp. Hồ Chí Minh

Bạn hàng xóm (35)