Thành viên đã xác thực (73)
đặng tiến (82 )
uy tín là vàng ==>
Thông tin cá nhân
Tin đã đăng
Điểm uy tín
Điểm xác thực
Mã số thành viên: 94090
Tham gia từ: 10/09/2012
Điện thoại: 0964 41 41 41
Địa chỉ: 46 đỗ quang-cầu giấy-Hà Nội
Tỉnh thành: Hà Nội

Bạn hàng xóm (102)