Cửa hàng cua Cà Mua chính hiệu, giá cua thay đổi từng ngày, nguồn gốc cua từ Cà Mau vận chuyển lên, chúng tôi đang cung cấp sỉ và lẻ mặt hàng này. Ngoài ra chúng tôi cũng tìm đối tác để phát triển thị trường ngoài Hà Nội.