Lâu lắm mới về 2 bóng đèn ( ống khói ) Aladdin. Hàng còn Nguyên Hộp Made in England. Hàng sử dụng cho Model đèn Aladdin 12, 14, 21, 21C, 23.
Giá Đã bán

 
 
 
 
 
 
Lâu lắm mới về 2 bóng đèn ( ống khói ) Aladdin. Hàng còn Nguyên Hộp Made in England. Hàng sử dụng cho Model đèn Aladdin 12, 14, 21, 21C, 23.
Giá 1.500.000đ/bóng 3 hàng chữ
Giá 1.600.000đ/bóng logo tròn hiếm