Thích ○○○ 

Đèn đồng bát giác !

Đăng lúc 07:29 14/03/2019 ○ Cập nhật lúc 12:58 19/03/2019 ○ Đăng tại Hà Nội
Trần Kim Phượng 25
Địa chỉ: Hà Nội - Hà Nội
Điện thoại: 09463 
Ghi chú
Em gái miền quê !
Đăng lúc 07:29 14/03/2019  ○○○
Cặp đèn đồng xưa ,cây lớn bầu bát giác cao 32 ,cây nhỏ 20cm chưa tính bóng,giao lưu : 1,2tr cả cặp.Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Chưa có Bình Luận nào.
Báo cáo