Thích ○○○ 

Bóng Đèn Măng Song Và Tim Đèn, Bóng Đèn ABC, zalo: 01226218163 Tiệm Hoàng Thiên, Đà Nẵng

Đăng lúc 06:44 22/07/2018 ○ Cập nhật lúc 13:59 23/04/2019 ○ Đăng tại Đà Nẵng
Hoàng Thiên 3
Địa chỉ: Đà Nẵng - Đà Nẵng
Điện thoại: 07762 
Giao lưu 4 cái kính ống khói và 18 cái tim đèn của đèn Măng Sông xưa.
Giao lưu 20 cái bóng đèn ABC Việt Nam xưa
Ai quan tâm liên hệ zalo: 01226218163 Tiệm Hoàng Thiên - Đà Nẵng.
Bán Tiền Cổ Việt Nam -2$ Cổ May Mắn - Đồ Bao Cấp - Gốm Xưa - Kỷ Vật Chiến Tranh - Zalo: 01226218163 Đà Nẵng.
CHUYÊN TƯ VẤN TRANG TRÍ CÁC QUÁN ĂN VÀ CAFE THỜI KÌ CHIẾN TRANH (TRƯỚC GIẢI PHÓNG) & THỜI KÌ BAO CẤP ( SAU GIẢI PHÓNG)
Hot line: 0905867943.

Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Chưa có Bình Luận nào.
Báo cáo