Thích ○○○ 

Đèn điện xưa đã bán

Đã bán
Đăng lúc 15:44 12/01/2019 ○ Cập nhật lúc 20:54 12/01/2019 ○ Đăng tại Bạc Liêu
To minh kien 5
Địa chỉ: Tp bạc liêu - Bạc Liêu
Điện thoại: 09183 
Đèn điện xưa bằng sành sứ , còn sd tốt công tắt dây giật  cho 2 bóng đèn ( 1 bóng ngũ và 1 bóng sáng ) giá.
Ghi chú
👉 TÔ MINH KIỂN : - AGRIBANK CN BẠC LIÊU STK 7200205193828
- VIETCOMBANK CN BẠC LIÊU STK 0891000644148 .
👉 ZALO 0918315683.

Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Chưa có Bình Luận nào.
Báo cáo