Em giao lưu 1 cặp 
Rất đẹp ạ 
Lành lặn 
Có fix cho người nhiệt tình thiện chí ❤️