Đèn machon Petromax như trên hình , bầu bị cấn nhẹ như trên hình lai chóa , hàng nước ngoài về nên còn rất đẹp. Giao lưu. Kính.
Gía : 4,2 triệu bao ship .Kính.