Đèn đồng ABC chân gổ như trên hình , còn sử dụng tốt.Giao lưu.