Em giao lưu một đèn dầu đồng xưa lắm rui ạ.
Tình trạng: nguyên lành, không thủng, hàn linh tinh.
Thêm dầu và tim đèn là ok.
Đèn kiểu dáng ít gặp, ten đồng dày chưa từng vệ sinh mộc mạc theo năm t.
Gluu: 450k, ship
Rất đáng sưu tầm, gìn giữ.