choé đèn châu âu hoa vẽ tay
hàng nhập mỹ sành chất lượng , ko lỗi 
ngang miệng trên 15cm , 
đk 110,5cm  , ngang miêng 35,5cm 
giá 5 triệu đt 0909355759 tuyền