Xin giao lưu với các bác con rồng bằng đồng xưa thích hợp sư tầm ,kích thước như hình . Cám ơn các bác xem tin ạ.