Chân dung Bắc Bình Vương - Nguyễn Huệ - Vua Quang Trung
Chất liệu: Đồng + đế gỗ
Chất lượng: Hoàn hảo
Kích thước: Cao 43cm luôn đế 
Xuất xứ: Lò Gia Lợi (1960s) 
Giá: 52 triệu