Giao lưu cặp tượng gỗ Đông Dương, chủ đề Phục Nghê - Thâu Xà, diễn tả người canh đình và người bắt rắn xưa. Chất liệu gỗ (không rõ gỗ gì), cao hơn 30cm, tình trạng như hình. Giá: 19 triệu.