Giao lưu bức tượng Đông Dương size mini 8cmx6cm, tình trạng như hình, chất liệu đồng, đế gỗ. Giá: 7.000K