Giao lưu bức tượng Đông Dương (Indochine) khắc họa cô Nam Kỳ (Cochinchine) những năm 1920's 1930's của thế kỷ trước. size mini ít gặp (8cmx6cm), tình trạng hoàn hảo, chất liệu đồng, đế gỗ. Giá: 6.000K Giá quá tốt cho 1 bức tượng gần 100 tuổi