Giao lưu cặp tượng đồng Biên Hòa, chân dung ông bà già miền Bắc. Giá: 4.500K