Giao lưu tượng đồng Ông Thọ, mẫu tượng phổ biến những năm 60-70. Dòng tượng Tam Đa trước 1975 đa phần là tượng gốm và số lượng mẫu không nhiều, tượng đồng ít thấy hơn, chất lượng như hình, nặng hơn 5kg, hiệu đề 石 叟 / Thạch Tẩu (Trường Thọ). Giá 32 triệu

Tượng tặng kèm