Giao lưu bức tượng đồng, chân dung thiếu nữ xứ Nam Kỳ, do lò Biên Hòa chế tác (195x) có mộc AXE. Chất lượng như hình, giá: 22 triệu