Giao lưu bức tượng đồng chân dung Bà Mẹ Quê thời Đông Dương. Cao 24cm, ngang 17.5cm, nặng 4kg, tình trạng như hình. Giá: 48 triệu