Voi cao 6cm, dài 7cm. bằng đồng , đúc đặc

Mỗi cái giá 250k

Súng thần công, bằng đồng, đúc đặc, dài 13cm, 250k