KL 51: tượng tý châu Âu treo tường. Kích thước cao 13 ngang 10cm. Nặng 500g
Giá 700k