DODONGBAOPHUONG .COM CHUYÊN CUNG CẤP SỈ CÁC MẶT HÀNG ĐỒ ĐỒNG PHONG THỦY CÁC LOẠI ...........0906 956147 - 0909875981

 07:53 27/09/2022
SHOP BẢO PHƯƠNG CHUYÊN CUNG CẤP SỈ CÁC MẶT HÀNG : ĐỒ ĐỒNG , ĐỒ ĐÁ , ĐỒ GỐM SỨ , ĐỒNG HỒ , BẬT LỬA CÁC LOẠI


http://dodongbaophuong.com/

ĐỊA CHỈ 1 : 159 LÝ NAM ĐẾ F:7_Q:11 TP.HCM

ĐỊA CHỈ 2 : 185/2 KIOT 31_ 32 LÝ THƯỜNG KIỆT F:7_Q:11 TP.HCM

SDT ZALO : 0906956147 - 0909875981
Ngân hàng : VIETCOMBANK
Tên tài khoản :PHAM VAN TRANG
Số tài khoản :0251002692405
Chi nhánh : Bình Tây
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 10:40 11/07/2021
 
 
 
 
 
 
 
SHOP BẢO PHƯƠNG CHUYÊN CUNG CẤP SỈ CÁC MẶT HÀNG : ĐỒ ĐỒNG , ĐỒ ĐÁ , ĐỒ GỐM SỨ , ĐỒNG HỒ , BẬT LỬA CÁC LOẠI


http://dodongbaophuong.com/

ĐỊA CHỈ 1 : 159 LÝ NAM ĐẾ F:7_Q:11 TP.HCM

ĐỊA CHỈ 2 : 185/2 KIOT 31_ 32 LÝ THƯỜNG KIỆT F:7_Q:11 TP.HCM

SDT ZALO : 0906956147 - 0909875981
Ngân hàng : VIETCOMBANK
Tên tài khoản :PHAM VAN TRANG
Số tài khoản :0251002692405
Chi nhánh : Bình Tây
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 20:16 14/08/2021
8 
 
SHOP BẢO PHƯƠNG CHUYÊN CUNG CẤP SỈ CÁC MẶT HÀNG : ĐỒ ĐỒNG , ĐỒ ĐÁ , ĐỒ GỐM SỨ , ĐỒNG HỒ , BẬT LỬA CÁC LOẠI


http://dodongbaophuong.com/

ĐỊA CHỈ 1 : 159 LÝ NAM ĐẾ F:7_Q:11 TP.HCM

ĐỊA CHỈ 2 : 185/2 KIOT 31_ 32 LÝ THƯỜNG KIỆT F:7_Q:11 TP.HCM

SDT ZALO : 0906956147 - 0909875981
Ngân hàng : VIETCOMBANK
Tên tài khoản :PHAM VAN TRANG
Số tài khoản :0251002692405
Chi nhánh : Bình Tây
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 20:17 14/08/2021
Các mẫu tượng đồng
SHOP BẢO PHƯƠNG CHUYÊN CUNG CẤP SỈ CÁC MẶT HÀNG : ĐỒ ĐỒNG , ĐỒ ĐÁ , ĐỒ GỐM SỨ , ĐỒNG HỒ , BẬT LỬA CÁC LOẠI


http://dodongbaophuong.com/

ĐỊA CHỈ 1 : 159 LÝ NAM ĐẾ F:7_Q:11 TP.HCM

ĐỊA CHỈ 2 : 185/2 KIOT 31_ 32 LÝ THƯỜNG KIỆT F:7_Q:11 TP.HCM

SDT ZALO : 0906956147 - 0909875981
Ngân hàng : VIETCOMBANK
Tên tài khoản :PHAM VAN TRANG
Số tài khoản :0251002692405
Chi nhánh : Bình Tây
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 20:19 14/08/2021

SHOP BẢO PHƯƠNG CHUYÊN CUNG CẤP SỈ CÁC MẶT HÀNG : ĐỒ ĐỒNG , ĐỒ ĐÁ , ĐỒ GỐM SỨ , ĐỒNG HỒ , BẬT LỬA CÁC LOẠI


http://dodongbaophuong.com/

ĐỊA CHỈ 1 : 159 LÝ NAM ĐẾ F:7_Q:11 TP.HCM

ĐỊA CHỈ 2 : 185/2 KIOT 31_ 32 LÝ THƯỜNG KIỆT F:7_Q:11 TP.HCM

SDT ZALO : 0906956147 - 0909875981
Ngân hàng : VIETCOMBANK
Tên tài khoản :PHAM VAN TRANG
Số tài khoản :0251002692405
Chi nhánh : Bình Tây
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 20:21 14/08/2021
SHOP BẢO PHƯƠNG CHUYÊN CUNG CẤP SỈ CÁC MẶT HÀNG : ĐỒ ĐỒNG , ĐỒ ĐÁ , ĐỒ GỐM SỨ , ĐỒNG HỒ , BẬT LỬA CÁC LOẠI


http://dodongbaophuong.com/

ĐỊA CHỈ 1 : 159 LÝ NAM ĐẾ F:7_Q:11 TP.HCM

ĐỊA CHỈ 2 : 185/2 KIOT 31_ 32 LÝ THƯỜNG KIỆT F:7_Q:11 TP.HCM

SDT ZALO : 0906956147 - 0909875981
Ngân hàng : VIETCOMBANK
Tên tài khoản :PHAM VAN TRANG
Số tài khoản :0251002692405
Chi nhánh : Bình Tây
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 20:22 14/08/2021
SHOP BẢO PHƯƠNG CHUYÊN CUNG CẤP SỈ CÁC MẶT HÀNG : ĐỒ ĐỒNG , ĐỒ ĐÁ , ĐỒ GỐM SỨ , ĐỒNG HỒ , BẬT LỬA CÁC LOẠI


http://dodongbaophuong.com/

ĐỊA CHỈ 1 : 159 LÝ NAM ĐẾ F:7_Q:11 TP.HCM

ĐỊA CHỈ 2 : 185/2 KIOT 31_ 32 LÝ THƯỜNG KIỆT F:7_Q:11 TP.HCM

SDT ZALO : 0906956147 - 0909875981
Ngân hàng : VIETCOMBANK
Tên tài khoản :PHAM VAN TRANG
Số tài khoản :0251002692405
Chi nhánh : Bình Tây
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 20:28 14/08/2021
 
 
 
SHOP BẢO PHƯƠNG CHUYÊN CUNG CẤP SỈ CÁC MẶT HÀNG : ĐỒ ĐỒNG , ĐỒ ĐÁ , ĐỒ GỐM SỨ , ĐỒNG HỒ , BẬT LỬA CÁC LOẠI


http://dodongbaophuong.com/

ĐỊA CHỈ 1 : 159 LÝ NAM ĐẾ F:7_Q:11 TP.HCM

ĐỊA CHỈ 2 : 185/2 KIOT 31_ 32 LÝ THƯỜNG KIỆT F:7_Q:11 TP.HCM

SDT ZALO : 0906956147 - 0909875981
Ngân hàng : VIETCOMBANK
Tên tài khoản :PHAM VAN TRANG
Số tài khoản :0251002692405
Chi nhánh : Bình Tây
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 13:35 17/08/2021

Quan Công chất liệu đồng sơn men 

Kt : 23 x 13 x 8 cm 

Cân nặng : 1kg 600gr 

Giao lưu inbox 

☎️ Zalo : 0909 875 981 - 0906 956 147  SHOP BẢO PHƯƠNG CHUYÊN CUNG CẤP SỈ CÁC MẶT HÀNG : ĐỒ ĐỒNG , ĐỒ ĐÁ , ĐỒ GỐM SỨ , ĐỒNG HỒ , BẬT LỬA CÁC LOẠI


http://dodongbaophuong.com/

ĐỊA CHỈ 1 : 159 LÝ NAM ĐẾ F:7_Q:11 TP.HCM

ĐỊA CHỈ 2 : 185/2 KIOT 31_ 32 LÝ THƯỜNG KIỆT F:7_Q:11 TP.HCM

SDT ZALO : 0906956147 - 0909875981
Ngân hàng : VIETCOMBANK
Tên tài khoản :PHAM VAN TRANG
Số tài khoản :0251002692405
Chi nhánh : Bình Tây
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 13:38 17/08/2021
SHOP BẢO PHƯƠNG CHUYÊN CUNG CẤP SỈ CÁC MẶT HÀNG : ĐỒ ĐỒNG , ĐỒ ĐÁ , ĐỒ GỐM SỨ , ĐỒNG HỒ , BẬT LỬA CÁC LOẠI


http://dodongbaophuong.com/

ĐỊA CHỈ 1 : 159 LÝ NAM ĐẾ F:7_Q:11 TP.HCM

ĐỊA CHỈ 2 : 185/2 KIOT 31_ 32 LÝ THƯỜNG KIỆT F:7_Q:11 TP.HCM

SDT ZALO : 0906956147 - 0909875981
Ngân hàng : VIETCOMBANK
Tên tài khoản :PHAM VAN TRANG
Số tài khoản :0251002692405
Chi nhánh : Bình Tây
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 13:44 17/08/2021
SHOP BẢO PHƯƠNG CHUYÊN CUNG CẤP SỈ CÁC MẶT HÀNG : ĐỒ ĐỒNG , ĐỒ ĐÁ , ĐỒ GỐM SỨ , ĐỒNG HỒ , BẬT LỬA CÁC LOẠI


http://dodongbaophuong.com/

ĐỊA CHỈ 1 : 159 LÝ NAM ĐẾ F:7_Q:11 TP.HCM

ĐỊA CHỈ 2 : 185/2 KIOT 31_ 32 LÝ THƯỜNG KIỆT F:7_Q:11 TP.HCM

SDT ZALO : 0906956147 - 0909875981
Ngân hàng : VIETCOMBANK
Tên tài khoản :PHAM VAN TRANG
Số tài khoản :0251002692405
Chi nhánh : Bình Tây
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 22:10 21/08/2021
Tranh giấy dầu vẽ tích rồng 
Kt : dài 155 cm ngang 65 cm 
Giá liên hệ 
☎ Zalo 0909 875 981 - 0906 956 147SHOP BẢO PHƯƠNG CHUYÊN CUNG CẤP SỈ CÁC MẶT HÀNG : ĐỒ ĐỒNG , ĐỒ ĐÁ , ĐỒ GỐM SỨ , ĐỒNG HỒ , BẬT LỬA CÁC LOẠI


http://dodongbaophuong.com/

ĐỊA CHỈ 1 : 159 LÝ NAM ĐẾ F:7_Q:11 TP.HCM

ĐỊA CHỈ 2 : 185/2 KIOT 31_ 32 LÝ THƯỜNG KIỆT F:7_Q:11 TP.HCM

SDT ZALO : 0906956147 - 0909875981
Ngân hàng : VIETCOMBANK
Tên tài khoản :PHAM VAN TRANG
Số tài khoản :0251002692405
Chi nhánh : Bình Tây
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 21:04 27/10/2021
SHOP BẢO PHƯƠNG CHUYÊN CUNG CẤP SỈ CÁC MẶT HÀNG : ĐỒ ĐỒNG , ĐỒ ĐÁ , ĐỒ GỐM SỨ , ĐỒNG HỒ , BẬT LỬA CÁC LOẠI


http://dodongbaophuong.com/

ĐỊA CHỈ 1 : 159 LÝ NAM ĐẾ F:7_Q:11 TP.HCM

ĐỊA CHỈ 2 : 185/2 KIOT 31_ 32 LÝ THƯỜNG KIỆT F:7_Q:11 TP.HCM

SDT ZALO : 0906956147 - 0909875981
Ngân hàng : VIETCOMBANK
Tên tài khoản :PHAM VAN TRANG
Số tài khoản :0251002692405
Chi nhánh : Bình Tây
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 20:07 10/11/2021
Điện thoại quay số made usa
SHOP BẢO PHƯƠNG CHUYÊN CUNG CẤP SỈ CÁC MẶT HÀNG : ĐỒ ĐỒNG , ĐỒ ĐÁ , ĐỒ GỐM SỨ , ĐỒNG HỒ , BẬT LỬA CÁC LOẠI


http://dodongbaophuong.com/

ĐỊA CHỈ 1 : 159 LÝ NAM ĐẾ F:7_Q:11 TP.HCM

ĐỊA CHỈ 2 : 185/2 KIOT 31_ 32 LÝ THƯỜNG KIỆT F:7_Q:11 TP.HCM

SDT ZALO : 0906956147 - 0909875981
Ngân hàng : VIETCOMBANK
Tên tài khoản :PHAM VAN TRANG
Số tài khoản :0251002692405
Chi nhánh : Bình Tây
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 20:11 10/11/2021
Đôi voi 
Chất liệu bằng đồng 
Kính thước : 15 x 20 x 10 cm 
Cân nặng : 5kg 500gr - giao lưu : inbox 
☎️ 0909 875 981 thanks !
SHOP BẢO PHƯƠNG CHUYÊN CUNG CẤP SỈ CÁC MẶT HÀNG : ĐỒ ĐỒNG , ĐỒ ĐÁ , ĐỒ GỐM SỨ , ĐỒNG HỒ , BẬT LỬA CÁC LOẠI


http://dodongbaophuong.com/

ĐỊA CHỈ 1 : 159 LÝ NAM ĐẾ F:7_Q:11 TP.HCM

ĐỊA CHỈ 2 : 185/2 KIOT 31_ 32 LÝ THƯỜNG KIỆT F:7_Q:11 TP.HCM

SDT ZALO : 0906956147 - 0909875981
Ngân hàng : VIETCOMBANK
Tên tài khoản :PHAM VAN TRANG
Số tài khoản :0251002692405
Chi nhánh : Bình Tây
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Bản tin đã đăng lúc 16:31 23/01/2021
Cập nhật lần cuối 07:53 27/09/2022
Đánh Giá - Nhận Xét: (32)
Đánh giá của bạn:
BAO79 33
🌺 Gạt tàn bằng đồng 

💰 Các ACE giao lưu inbox 

☎️ 0909875981 - 0906956147 

😘 Shop Bảo Phương xin cảm ơn 🙏
Trả lời 12:14 05/04/2021   edit_note
BAO79 33
🌺 Những sản phẩm chất liệu bằng đồng

🌼 Các ACE giao lưu inbox 🤝

☎️ 0909875981 - 0906956147

🙏 Shop Bảo Phương xin cảm ơn 😘

Trả lời 11:28 05/04/2021   edit_note
BAO79 33
🌺 Những sản phẩm chất liệu bằng đồng

🌼 Các ACE giao lưu inbox 🤝

☎️ 0909875981 - 0906956147

🙏 Shop Bảo Phương xin cảm ơn 😘
Trả lời 11:24 05/04/2021   edit_note
BAO79 33
🌺 Những sản phẩm chất liệu bằng đồng

🌼 Các ACE giao lưu inbox 🤝

☎️ 0909875981 - 0906956147

🙏 Shop Bảo Phương xin cảm ơn 😘


Trả lời 11:22 05/04/2021   edit_note
BAO79 33
Tượng TAM THÁI TỬ NA TRA 
Chất liệu đồng hun nâu 
Cao 47cm ngang 30cm rộng 27cm
Giá : Quý khách vui lòng liên hệ 
:phone: 0909 875 981 shop Bảo Phương xin cảm ơn !Trả lời 12:39 08/03/2021   edit_note
BAO79 33
gạt tàn bằng đồng các ACE giao lưu inbox Trả lời 17:28 02/03/2021   edit_note
BAO79 33
các mẫu đèn treo chất liệu đồng chóa thủy tinh Trả lời 16:53 28/02/2021   edit_note
BAO79 33
đèn măng xông

Trả lời 15:37 28/02/2021   edit_note
Trang:  1 2  3  4 
Để mua hàng an toàn, bạn cần chú ý: nên yêu cầu người bán giao hàng theo phương thức COD (người mua nhận hàng xong mới trả tiền cho người giao hàng), nếu khối lượng hàng hóa quá nặng thì người mua có thể thỏa thuận đặt cọc trước để người bán chuyển hàng.
ĐKKD số: 41D8009456 do UBND Quận 4, Tp Hồ Chí Minh cấp ngày 05 tháng 10 năm 2017
Địa chỉ: HKD Cổng Phố: S41, Tầng 1, Chung cư H3, 384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh
Liên hệ: Trần Thanh Sang
Giới thiệu |  Quy định |  Tin tức |  Dịch vụ & Bảng giá |  Liên hệ BQT
Đăng ký thành viên Quên mật khẩu
Thiết kế bởi Phố Mua Bán. Bản quyền © 2022 Phố Mua Bán | PhoMuaBan.com | PhoMuaBan.VN. Bảo lưu mọi quyền.