Giao lưu cặp vỏ đạn 105 ly cao 37cm. Lành nguyên, không thủng nứt.